BP POLIGRAF - BOGUMIŁ PAŹDZIOR in Gdańsk, POMORSKIE
BP POLIGRAF - BOGUMIŁ PAŹDZIOR in POMORSKIE (Gdańsk). NIP 58418..., GÓRALSKA 67/17, 80-292. Get all the information of BP POLIGRAF - BOGUMIŁ PAŹDZIOR

BP POLIGRAF - BOGUMIŁ PAŹDZIOR

Gdańsk

BP POLIGRAF - BOGUMIŁ PAŹDZIOR, POMORSKIE
 • Name: BP POLIGRAF - BOGUMIŁ PAŹDZIOR
 • NIP: 5841867450
 • Address:
  GÓRALSKA 67/17, 80-292
  ,
  Gdańsk
  ,
  POMORSKIE
 • Legal form: jednoosobowa działalność gospodarcza
 • Activity: 18...

Geographic map of BP POLIGRAF - BOGUMIŁ PAŹDZIOR

How do I arrive at BP POLIGRAF - BOGUMIŁ PAŹDZIOR?

Plan a route

Basic data of BP POLIGRAF - BOGUMIŁ PAŹDZIOR

 • BP POLIGRAF - BOGUMIŁ PAŹDZIOR is located in the state of POMORSKIE, in the region Gdańsk. It's address is GÓRALSKA 67/17, 80-292, Gdańsk, POMORSKIE.
 • BP POLIGRAF - BOGUMIŁ PAŹDZIOR - legal form: jednoosobowa działalność gospodarcza

(1) The company information comes from the database of iCRIF