znajdz-firmy - Wyszukiwanie firm i działalności gospodarczych - Polska
Wyszukiwarka firm, profesjonalistów, działalności gospodarczych i miejsc w Polska. To darmowy katalog, który pozwoli Ci ulepszyć swoją markę, produkty, zatrudnienie i usługi

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Niniejsza informacja na temat polityki prywatności zawiera metody przyjęte przez CRIF AG , spółkę zarejestrowaną w Polsce, z siedzibą przy ul Hagenholzstrasse 81, 8050 Zurich, w celu zarządzania jej witryną internetową www.icrif.pl pod względem przetwarzania danych osobowych jej użytkowników. Dotyczy ona informacji zebranych przez CRIF AG na temat osób odwiedzających jej witryny internetowe, użytkowników zarejestrowanych na jej witrynie oraz użytkowników świadczonych przez nią usług.

CRIF AG jest administratorem danych osobowych zebranych przez CRIF AG w związku z korzystaniem z witryny internetowej [www.icrif.pl], nad którą hosting oraz administrację sprawuje CRIF AG

Informacje ogólne

CRIF AG należy do grupy CRIF i zajmuje się dostarczaniem informacji biznesowych stanowiących wartość dodaną dla organizacji, a także wysokiej jakości danych oraz świeżo przeanalizowanych raportów o sytuacji kredytowej spółek polskich i zagranicznych; zapewnia również usługi analityczne, doradcze, outsourcingowe oraz oprogramowanie na polski rynek.

Niniejsza polityka zawiera cel, do którego wykorzystywane są informacje osobiste, a także szczegóły dotyczące sposobu korzystania z plików cookies oraz podobnych technologii (takich jak beacony), aby umożliwić użytkownikowi efektywne przeszukiwanie naszej witryny internetowej. Ponadto, niniejszy dokument zawiera szczegóły dotyczące stosowanych przez nas praktyk ochrony informacji dla każdego, kto będzie miał jakikolwiek kontakt z naszą witryną (www.cribis.pl), w tym klientów, osób odwiedzających naszą witrynę lub odbiorców wiadomości mailowych wysyłanych automatycznie przez naszą witrynę.

Cel przetwarzania danych

Na naszej witrynie użytkownik może sam tworzyć i rejestrować swoje konto. Informacje osobiste podane w celu utworzenia i rejestracji swojego konta na naszej witrynie, a także dane zebrane przez nas, aby umożliwić użytkownikowi korzystanie z naszej witryny, będą przetwarzane i wykorzystywane wyłącznie do następujących celów:

1. Rejestracja i uwierzytelnianie

2. Kontakt z naszą firmą w celu subskrypcji naszych usług i/lub dostarczenie użytkownikowi usług świadczonych przez niniejszą witrynę, jeśli jest taka potrzeba

3. Kontakt mailowy/telefoniczny z użytkownikami i klientami (w tym byłymi lub nieaktywnymi klientami) do celów marketingowych (także przez naszych partnerów)

4. Hosting oraz infrastruktura zaplecza

5. Targetowanie behawioralne

6. Analiza i statystyki zachowań użytkowników na naszej witrynie

Przekazywanie danych jest dobrowolne, przy czym odmowa przekazania takich danych może spowodować niemożliwość realizacji lub częściową realizację usług wskazanych w punktach 1-3 powyżej.

Metody przetwarzania danych

Dane będą przetwarzane w sposób prawidłowy i zgodny z prawem, aby zapewnić bezpieczeństwo i poufność danych:

Dane osobowe będą przetwarzane za pomocą urządzeń elektronicznych lub innych o możliwie wysokim stopniu skomputeryzowania.

Typ przetwarzanych danych

Systemy informacyjne oraz procedury oprogramowania wykorzystywane do obsługi niniejszej witryny internetowej pozyskują dane osobiste w trakcie swojego normalnego trybu funkcjonowania. Przesyłanie tych danych jest wpisane w korzystanie z protokołów internetowych.

Informacje te nie są pozyskiwane w celu skojarzenia ich ze zidentyfikowanymi osobami, ale ze względu na swój charakter mogą umożliwić zidentyfikowanie użytkownika w toku przetwarzania oraz kojarzenia z danymi przechowywanymi przez osoby trzecie. Typ pozyskiwanych danych obejmuje adresy IP oraz nazwy domen komputerów użytkowników, za pomocą których łączą się oni z witryną, adresy zasobów w standardzie URI, czas złożenia zapytania o zasoby, metoda wykorzystana do przesłania zapytania na serwer, a także inne parametry związane z systemem operacyjnym oraz środowiskiem komputerowym użytkownika.

Dobrowolne przesłanie wiadomości mailowych na wskazane adresy/ za pomocą formularza zapytania przedstawionego na niniejszej witrynie wiąże się z zebraniem danych osobowych użytkownika koniecznych do udzielenia odpowiedzi na te zapytania.

Ujawnianie danych

Informacje osobowe użytkownika mogą zostać ujawnione naszym partnerom biznesowym oraz innym profesjonalnym doradcom, naszym pracownikom i przedstawicielom, a także dostawcom towarów i usług, organizacjom finansowym i doradcom, organom regulacyjnym, ale tylko w zakresie oraz w celu dostarczenia użytkownikom usług wymienionych powyżej (w tym również w celu dostarczenia użytkownikom materiałów i informacji reklamowych), zgodnie z przepisami prawa i regulacjami.

Przetwarzanie zgodne z prawem

Wszelkie dane przetwarzane przez CRIF Sp. z o.o. w związku z witryną [www.cribis.pl] są przetwarzane zgodnie z postanowieniami Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (tekst jednolity, Dz. U. nr 2014, poz. 1182). Podmioty danych osobowych posiadają prawo dostępu oraz uaktualniania danych. Korzystanie z tego prawa jest możliwe poprzez kontakt z przedstawicielami CRIF Sp. z o.o.: [info.pl@crif.com].

Korzystanie z plików cookies przez CRIF

Więcej informacji na temat tego, czym są pliki cookies i jaką pełnią funkcją, a także rodzajów plików cookies wykorzystywanych przez CRIF, można znaleźć w Polityce dotyczącej plików cookies.

Linki do innych witryn internetowych

Nasza witryna może zawierać linki pozwalające na łatwe odwiedzenie innych witryn internetowych, które mogą Państwa zainteresować. Jednak korzystając z tych linków w celu opuszczenia naszej witryny, należy zwrócić uwagę, iż CRIF nie posiada żadnej kontroli nad innymi witrynami internetowymi. Dlatego też nie możemy ponosić odpowiedzialności za ochronę i prywatność żadnych informacji dostarczonych przez Państwa w trakcie odwiedzania takich witryn, które też nie są objęte naszą polityką prywatności. CRIF nie ponosi żadnej odpowiedzialności za takie witryny internetowe. Prosimy o zachowanie ostrożności przy podawaniu informacji osobowych przez Internet, a także zapoznanie się z polityką prywatności odnoszącą się do danej witryny internetowej.

Aby zapewniać maksymalny poziom bezpieczeństwa, nieustannie sprawdzamy i wdrażamy nowe technologie. CRIF nie ponosi odpowiedzialności za treści ani praktyki dotyczące prywatności stosowane w przypadku innych witryn internetowych, do których linki zostały zamieszczone na witrynie CRIF.

Zmiany niniejszego oświadczenia

Oświadczenie CRIF dotyczące prywatności może w każdej chwili ulec zmianie. CRIF zamieści na swojej witrynie informacje na temat wprowadzonych zmian przed wdrożeniem wszelkich istotnych zmian.

Ostatnia aktualizacja: 27/08/2015

Kontakt

W razie pytań dotyczących niniejszego oświadczenia prosimy o kontakt:

CRIF Sp. z o.o.
ul. Trębacka 4, 00-074 Warszawa
Tel. (22)630-96-23
Fax: 828-99-21
Adres e-mail: info.pl@crif.com