znajdz-firmy - Wyszukiwanie firm i działalności gospodarczych - Polska
Wyszukiwarka firm, profesjonalistów, działalności gospodarczych i miejsc w Polska. To darmowy katalog, który pozwoli Ci ulepszyć swoją markę, produkty, zatrudnienie i usługi

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Niniejsza informacja na temat polityki prywatności zawiera metody przyjęte przez CRIF S.p.A., spółkę zarejestrowaną we Włoszech, z siedzibą w Bolonii przy przy ul. Via Mario Fantin 1-3, 40131 Bolonia, w celu zarządzania jej witryną internetową www.icrif.pl pod względem przetwarzania danych osobowych jej użytkowników. Dotyczy ona informacji zebranych przez CRIF S.p.A. na temat osób odwiedzających jej witryny internetowe, użytkowników zarejestrowanych na jej witrynie oraz użytkowników świadczonych przez nią usług.

CRIF S.p.A.jest administratorem danych osobowych zebranych przez CRIF S.p.A. w związku z korzystaniem z witryny internetowej [www.icrif.pl], nad którą hosting oraz administrację sprawuje CRIF S.p.A.


Informacje ogólne

CRIF S.p.A. należy do grupy CRIF i zajmuje się między innymi dostarczaniem informacji biznesowych stanowiących wartość dodaną dla organizacji, a także wysokiej jakości danych oraz nowoprzeanalizowanych raportów o sytuacji kredytowej spółek włoskich i zagranicznych; zapewnia również usługi analityczne, doradcze, outsourcingowe oraz rozwiązania związane z oprogramowaniem.

Niniejsza polityka określa cel, do którego wykorzystywane są dane osobowe, a także szczegóły dotyczące sposobu korzystania z plików cookies oraz podobnych technologii (takich jak beacony), aby umożliwić użytkownikowi efektywne przeszukiwanie naszej witryny internetowej. Ponadto niniejszy dokument zawiera szczegóły dotyczące stosowanych przez nas praktyk ochrony informacji dla każdego, kto będzie miał jakikolwiek kontakt z naszą witryną, w tym klientów, osób odwiedzających naszą witrynę lub odbiorców wiadomości mailowych wysyłanych automatycznie przez naszą witrynę.


Cel przetwarzania danych

Na naszej witrynie użytkownik może sam tworzyć i rejestrować swoje konto. Dane osobowe podane w celu utworzenia i rejestracji swojego konta na naszej witrynie, a także dane zebrane przez nas, aby umożliwić użytkownikowi korzystanie z naszej witryny, będą przetwarzane i wykorzystywane wyłącznie do następujących celów:

1. Rejestracja i uwierzytelnianie

2. Kontakt z naszą spółką w celu subskrypcji naszych usług i/lub dostarczenie użytkownikowi usług świadczonych przez niniejszą witrynę, jeśli jest taka potrzeba

3. Kontakt mailowy/telefoniczny z użytkownikami i klientami do celów marketingowych (także przez naszych partnerów)

4. Hosting oraz infrastruktura zaplecza

5. Targetowanie behawioralne

6. Analiza i statystyki zachowań użytkowników na naszej witrynie

Przekazywanie danych jest dobrowolne, przy czym odmowa przekazania takich danych może spowodować niemożliwość realizacji lub częściową realizację usług wskazanych w punktach 1-3 powyżej.


Używanie plików cookies przez CRIF

W celu uzyskania szczegółowej informacji czym są pliki “cookies” (małe pliki tekstowe umiejscawiane na Państwa twardym dysku przez serwer strony internetowej, co robią oraz które pliki cookies są używane przez, prosimy zapoznać się z naszą Polityką cookie.


Metody przetwarzania danych

Dane będą przetwarzane w sposób prawidłowy i zgodny z prawem, aby zapewnić bezpieczeństwo i poufność danych. Dane osobowe będą przetwarzane za pomocą urządzeń elektronicznych lub innych o możliwie wysokim stopniu skomputeryzowania.


Typy przetwarzanych danych

Systemy informacyjne oraz procedury oprogramowania wykorzystywane do obsługi niniejszej witryny internetowej pozyskują dane osobiste w trakcie swojego normalnego trybu funkcjonowania. Przesyłanie tych danych jest wpisane w korzystanie z protokołów internetowych. Informacje te nie są pozyskiwane w celu skojarzenia ich ze zidentyfikowanymi osobami, ale ze względu na swój charakter mogą umożliwić zidentyfikowanie użytkownika w toku przetwarzania oraz kojarzenia z danymi przechowywanymi przez osoby trzecie. Typ pozyskiwanych danych obejmuje adresy IP oraz nazwy domen komputerów użytkowników, za pomocą których łączą się oni z witryną, adresy zasobów w standardzie URI (Uniform Resource Identifier), czas złożenia zapytania o zasoby, metoda wykorzystana do przesłania zapytania na serwer, a także inne parametry związane z systemem operacyjnym oraz środowiskiem komputerowym użytkownika.

Dobrowolne przesłanie wiadomości mailowych na wskazane adresy/ za pomocą formularza zapytania przedstawionego na niniejszej witrynie wiąże się z zebraniem danych osobowych użytkownika koniecznych do udzielenia odpowiedzi na te zapytania.


Ujawnianie danych

Dane osobowe użytkownika mogą zostać ujawnione naszym partnerom biznesowym oraz innym profesjonalnym doradcom, naszym pracownikom i przedstawicielom, a także dostawcom towarów i usług, organizacjom finansowym i doradcom, organom regulacyjnym, ale tylko w zakresie oraz w celu wymienionym powyżej a także tak jak jest to wymagane zgodnie z przepisami prawa i regulacjami.


Przetwarzanie zgodne z prawem

Wszelkie dane przetwarzane przez CRIF S.p.A. w związku z niniejszą witryną są przetwarzane zgodnie z wymaganiami włoskich przepisów dotyczących ochrony danych zawartych w ustawie o ochronie danych (dekret ustawodawczy nr 196/2003, http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/1311248). Podmioty danych osobowych posiadają prawo dostępu oraz uaktualniania danych. Korzystanie z tego prawa jest możliwe poprzez kontakt z przedstawicielami CRIF S.p.A.: [privacy@icrif.pl].


Linki do innych witryn internetowych

Nasza witryna może zawierać linki pozwalające na łatwe odwiedzenie innych witryn internetowych, które mogą Państwa zainteresować. Jednak korzystając z tych linków w celu opuszczenia naszej witryny, należy zwrócić uwagę, iż CRIF nie posiada żadnej kontroli nad innymi witrynami internetowymi. Dlatego też nie możemy ponosić odpowiedzialności za ochronę i prywatność żadnych informacji dostarczonych przez Państwa w trakcie odwiedzania takich witryn, które też nie są objęte naszą polityką prywatności. CRIF nie ponosi żadnej odpowiedzialności za takie witryny internetowe. Prosimy o zachowanie ostrożności przy podawaniu informacji osobowych przez Internet, a także zapoznanie się z polityką prywatności odnoszącą się do danej witryny internetowej.

Aby zapewniać maksymalny poziom bezpieczeństwa, nieustannie sprawdzamy i wdrażamy nowe technologie. CRIF S.p.A. nie ponosi odpowiedzialności za treści ani praktyki dotyczące prywatności stosowane w przypadku innych witryn internetowych, do których linki zostały zamieszczone na witrynie CRIF.


Zmiany niniejszego oświadczenia

Niniejsze oświadczenie dotyczące prywatności może w każdej chwili ulec zmianie. CRIF S.p.A. zamieści na swojej witrynie informacje na temat wprowadzonych zmian przed wdrożeniem wszelkich istotnych zmian.

Ostatnia aktualizacja: 07/02/2017


Kontakt

W razie pytań dotyczących niniejszego oświadczenia prosimy o kontakt: privacy@icrif.pl