BP POLIGRAF - BOGUMIŁ PAŹDZIOR w Gdańsk, POMORSKIE
BP POLIGRAF - BOGUMIŁ PAŹDZIOR in POMORSKIE (Gdańsk). NIP 58418..., GÓRALSKA 67/17, 80-292. Otrzymaj pełne informacje na temat firmy BP POLIGRAF - BOGUMIŁ PAŹDZIOR

BP POLIGRAF - BOGUMIŁ PAŹDZIOR

Gdańsk

BP POLIGRAF - BOGUMIŁ PAŹDZIOR, POMORSKIE
 • Nazwa: BP POLIGRAF - BOGUMIŁ PAŹDZIOR
 • NIP: 5841867450
 • Adres:
  GÓRALSKA 67/17, 80-292
  ,
  Gdańsk
  ,
  POMORSKIE
 • Forma prawna: jednoosobowa działalność gospodarcza
 • PKD: 18...

Lokalizacja firmy BP POLIGRAF - BOGUMIŁ PAŹDZIOR

Chciałbyś wiedzieć, jak dotrzeć do BP POLIGRAF - BOGUMIŁ PAŹDZIOR?

Zaplanuj trasę

Ogólne informacje o firmie BP POLIGRAF - BOGUMIŁ PAŹDZIOR

 • Firma BP POLIGRAF - BOGUMIŁ PAŹDZIOR znajduje się w województwie POMORSKIE, w miejscowości Gdańsk a jej kod pocztowy to GÓRALSKA 67/17, 80-292, Gdańsk, POMORSKIE.
 • BP POLIGRAF - BOGUMIŁ PAŹDZIOR ma formę jednoosobowa działalność gospodarcza.

(1) Nasze dane o firmach pochodzą z bazy danych iCRIF. W przypadku błędów, będziemy wdzięczni za ich zasygnalizowanie.Jeśli zauważyłeś błąd, skontaktuj się z nami, załączając dokument potwierdzający Twój związek z firmą.